„Wesoła Ósemka” 

Publiczne Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi zbudowane zostało w centrum Osiedla Suchostrzygi. Działa już 23 lata, ale otoczone troską gospodarzy i rodziców nie starzeje się.

„Bezpieczne - Twórcze - Radosne”

Wszystkich łączy wspólny cel: aby przedszkole było „Bezpieczne – Twórcze - Radosne”. Te trzy założenia stanowią też podstawę Koncepcji Pracy oraz programów wewnętrznych: wychowawczego (pod tym samym tytułem), adaptacyjnego „Bawmy się, śmiejmy się” i profilaktycznego „Moje bezpieczeństwo i zdrowie”. Na każdym kroku, w realizacji założonych zamierzeń, na pierwszy plan wysuwa się kreatywność: zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Jej wynikiem było powołanie jedynej w Polsce Przedszkolnej Drużyny Strażackiej, która poprzez swoje programy artystyczne promowała zasady bezpiecznego, odpowiedzialnego, ekologicznego i zdrowego stylu życia.

Czym możemy się pochwalić?

 • Duże sale zabaw wyposażone są bogato w zabawki, kąciki tematyczne i pomoce dydaktyczne.

 • Rozwojowi ruchowemu sprzyja duża sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

 • Duży, ładnie zagospodarowany teren zielony, na którym znajduje się piękny plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną i „saneczkowe górki”.

 • Pracuje tu 35 osób - 17 nauczycielek z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi oraz uprawnieniami do pracy różnorodnymi metodami, neurologopedia i 15 pracowników niepedagogicznych.

„Twórcza Ósemka”

Twórcza i owocna praca rady pedagogicznej przyczyniła się do zdobywania  przez naszych wychowanków wielu nagród  w zawodach sportowych oraz konkursach artystycznych, m.in.  w Turnieju Sportowym Przedszkolaków o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa, Powiatowym Turnieju Gry w Warcaby, na Festiwalu Piosenki Religijnej, w Konkursie Twórczości Kociewskiej im. R. Landowskiego, konkursach organizowanych przez instytucje lokalne, powiatowe i wojewódzkie.


Dzięki kreatywnej postawie przedszkola realizowanych jest też wiele działań innowacyjnych i nowatorskich, wspierających rozwój dzieci, m. in.:

 • Przeprowadzono innowację pedagogiczną, wprowadzającą e-learning do klasycznej terapii logopedycznej.
 • Powołano Teatr Rodzica.

 • Realizowany jest projekt „Mój przyjaciel z Afryki” obejmujący współpracę z dziećmi i ich rodzinami w Kenii.

 • Koncert z udziałem tczewskich zespołów wokalnych, muzyków i dzieci z Przedszkola nr 8 oraz ich rodziców był zwieńczeniem charytatywnego projektu “Serce dla Afryki”. Podczas koncertu zebrano na rzecz kenijskiego przedszkola blisko siedem tysięcy złotych.


 • Zorganizowano praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich przedszkolaków.

 • Prowadzimy kwartalnik pt. „Wesoła Ósemka”, w którym zamieszczamy porady dla rodziców i informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia grup.
 • Programy własne: „Od przedszkola do seniora” (z udziałem seniorów z MOPS-u w Tczewie), „Mały hip hop” (przy współpracy z profesjonalną szkołą tańca), „Kociewie – moja mała ojczyzna”, „Kuchcikowo”, „Twórcze opowieści przedszkolaka”, „Mali odkrywcy”, „Mały architekt” i inne.
 • W trakcie codziennych aktywności dzieci spontanicznie uczą się również języka angielskiego.
 • Warsztaty plastyczne, ruchowe, muzyczne, kulinarne, teatralne, konstrukcyjno – techniczne, ogrodnicze, chemiczno – fizyczne i wiele innych.

 • Uroczystości grupowe i ogólnoprzedszkolne na wysokim poziomie. Naszą tradycją są również bale karnawałowe pod różnymi hasłami, bale z babciami i dziadkami, koncerty z okazji Święta Niepodległości oraz Dnia Mamy i Taty, pasowanie na przedszkolaka i festyny rodzinne „Trzy godziny dla Rodziny”.Wspaniałymi podsumowaniami pracy przedszkola były musicale („Piotruś Pan” oraz „Bajkowe jasełka”), w które zaangażowały się nie tylko wszystkie dzieci i pracownicy, ale również rodzice i absolwenci, by wspólnie świętować kolejne lata działalności. Dumni jesteśmy z tego, że absolwenci naszego przedszkola przyprowadzają do nas własne dzieci, pamiętając wszystkie dobre chwile, które ich tu spotkały. Nasze wspólne święto – Jubileusz 20-lecia Przedszkola – udało nam się nawet wykorzystać dla dobra innych, dzięki wystąpieniu z „Bajkowymi Jasełkami” z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
   

W podejmowanych przez nas działaniach przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo dzieci, ich wszechstronny rozwój i... uśmiech. Umiejętnie wykorzystujemy wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe dzieci tak, by odniosły one sukces. Dzięki temu możemy nazywać się Wesołą Ósemką!

Historia naszego przedszkola na filmie