Strona Główna

Strona Główna

 

 


ZAPEWNIAMY TWOJEMU DZIECKU:


 • podmiotowe traktowanie,
 • wzbogacanie wiedzy i doświadczeń dzięki aktywizującym metodom pracy,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • niezachwiane poczucie bezpieczeństwa,
 • kontakt ze sztuką,
 • sympatyczną i fachową opiekę oraz komfortowe warunki zabawy i edukacji.

 

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

child-top

Gwarantujemy opiekę lekarską i logopedyczną, możliwość nauki języka angielskiego, a także rozbudowany program zajęć rytmicznych, jak również usprawniająco - tanecznych. Realizujemy również stworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w warunkach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

IDEA EDUKACYJNA

 

Wdrażanie zadań edukacyjno-wychowawczych :

 1. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego warunkiem właściwej pracy i sukcesów wychowawczych.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych z głównym naciskiem na przyrodę nieożywioną.
 3. Nadzór pedagogiczny nad realizacją programów dydaktyczno-wychowawczych  poszczególnych grup z naciskiem na :
  • stosowanie różnorodnych form i metod pracy przez nauczycielki,
  • wykorzystywanie przez nauczycielki umiejętności zdobytych na zajęciach warsztatowych i kursach metodycznych podczas zajęć praktycznych z dziećmi,
  • współpracę grupy z rodzicami, a głównie zwrócenie uwagi na jakość zajęć otwartych, warsztatów popołudniowych i uroczystości grupowych oraz najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
OFERTA EDUKACYJNA

 

Nasze przedszkole jest przedszkolem przyjaznym, bezpiecznym, otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze.

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w grupach prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego:

 • "Zanim będę uczniem." E. Tokarska, J. Kopała, Edukacja Polska, Warszawa 2009.
 • "Edukacja zdrowotna" Program Krystyny Dudkiewicz i Krystyny Kamińskiej.
 • "Dziecięca matematyka" - Program autorski Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
Rok szkolny 2013/2014 to praca nad wszechstronnym rozwojem dzieci i przygotowanie 5 i 6 - cio latków do podjęcia nauki w szkole.

W pracy z dziećmi na zajęciach wykorzystywane są między innymi :

  1. metoda pedagogiki zabawy,
  2. dramy,
  3. oraz koncepcje i techniki nauczania :
  • metoda dobrego startu - prof. Marty Bogdanowicz,
  • metoda w zakresie glottodydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - prof. Bronisława Rocławskiego,
  • edukacja matematyczna sześciolatków - E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • metoda Rudolfa Orffa,
  • ruch rozwijający Weroniki Sherborne.

   

  ZAJĘCIA DODATKOWE

   

  Prowadzimy następujące zajęcia dodatkowe w ramach wspomagania realizacji podstawy programowej dla wszystkich dzieci:

  • zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne,
  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

   

  WSPÓŁPRACA

  Podejmujemy współpracę z placówkami :

  1. Organizacja praktyk stażowych w zawodzie pomoc kuchenna dla osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie.
  2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tczewie.
  3. Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.
  4. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie.
  5. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie.
  6. Szkoła Podstawowa Nr 9 - "klasy życia" w Tczewie.
  7. Zarząd OSP w Tczewie.
  8. Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie.
  9. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.
  10. Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
  11. Fundacja Domu Kultury Kolejarza.